Mælkebøtte med svirreflue

"Kom i gang"-tips - til billedredigering i PSP12
Corel Paint Shop Pro Photo X2 er brugt her, men funktionerne er nogle der går igen i andre PSP-versioner.

Det allerførste tips:
Arbejd altid i en kopi og prøv dig frem, det meste kan fortrydes igen:
Tryk enten denne Billede, eller Ctrl + Z
(Undo, fantastisk funktion :-)

Paint Shop Pro er ret intuitivt, men måske kan det være meget godt med et par tips hvis det er svært at komme i gang. Håber noget af det kan bruges.
Eksempler her vises fra PSP12 hvor de fleste funktioner er nogle der går igen fra de forrige PSP-versioner.
I andre versioner kan nogle af funktionerne dog ligge et lidt andet sted.
Lige lidt praktisk:
Skal der arbejdes meget med et billede, kan man med fordel gemme en kopi/kopier undervejs. Hvis der bruges 'Save as' kan der sagtens arbejdes videre og stadig bruges 'Undo' helt tilbage til udgangspunketet hvis billedet ikke har været lukket helt ned eller computeren ikke har været crashed.

Undo-funktionen kan man indestille i 'File' - 'Preferences' - 'General Program Preferences...' under 'Undo'.
Samme sted kan man under 'Auto-Preserve' sætte hak i 'Enable Auto-Preserve' hvis der ikke allerede er (det er der vist som default). I mappen hvor billedet kommer fra dannes der så en undermappe (Corel Auto-Preserve) hvis der Auto-gemmes. Jeg kan ikke huske om denne funktion er i tidligere versioner, det kan være det er en PSP12-ting.

Man kan straks se om der er lavet forandringer på billedet. Der dukker en stjerne* op i Titel-linjen.


Tryk på billedet for at se et større, klik evt. ude i det grå for at lukke.

Under 'Help' - 'Keybord Map' findes en oversigt over shortcuts.

For information om det åbne(aktive) billede, tryk Shift + I

Til top


Crop

Har man kun brug for et udsnit, en anden beskæring af sit billede så det centrale bliver fremhævet, kan billedet croppes/beskæres.
Vælg 'Crop Tool' ude til venstre eller tryk 'R'.Man kan specificerer antal pixels/centimeters/inches i 'Width' og 'Height', eller man kan blot ramme det ind med musen som skal croppes. Rammen kan flyttes og gøres større/mindre ved at trække i siderne eller hjørner. Det mørkere område er det der bliver croppet ud og vil man tegne sin indramning om, må man begynde i det mørke. Man kan evt. lave en lille en først, så er næsten det hele mørkt igen.

Vil man beholde størrelseforhold mellem siderne (det kan jo være praktisk hvis billedet skal printes ud i en bestemt størrelse f.eks. 10x15cm), kan forholdet mellem siderne fastlåses. Det kan vælges i toolbaren der dukker op i underkanten af billedet, men man kan også selv specifiserer størrelsesforhold i 'Width' og 'Height' og så hakke af i 'Maintain aspect ratio' (her skal 'Free form' være valgt først). Har man valgt at fastlåse størrelseforhol, er det nemmest at ændre udsnit ved at trække i hjørner.

Når udsnittet/beskæringen er valgt tryk 'Apply', enten over eller under billedet (se evt. illustrationen her over).

Mangler toolbaren til venstre, sæt hak her:
(View - Toolbars - Tools)

(Toolbaren kan også sættes andre steder, tag fat i den lille stiplede ting øverst og træk den et andet sted hen (curseren skal skifte til en pil med pil i 4 retninger))

Til top


Selektion

Hvis noget af billedet skal klippes ud, justeres i netop ét eller måske flere områder, kan man vælge mellem 3 forskellige værktøjer til at ramme området/objektet ind: De findes her:
Mangler toolbaren til venstre, sæt hak her:
(View - Toolbars - Tools)Ved valg af de 3 typer selektion, kommer der flere valgmuligheder i paletten 'Presets' oven over workspace (arbejdsområdet). Her fortælles lidt om nogle af de valgmuligheder. Mange af tingene går igen under de 3 forskellige typer selektion. Og igen, prøv dig frem. De 3 typer selektion kan i øvrigt kombineres efter behov.
Er Tools Options-paletten (Presets) ikke åben oven over workspace, tryk F4
(View - Palettes - Tool Options)

Til top

Selection.
I 'Selection type' vælges hvilken type selektion man vil bruge, f.eks. 'Rectangle'. Der kan også vælges selektion af flere objekter eller at fjerne noget af det selekterede. Dette styres under 'Mode' i paletten over workspacen. Skal der bare arbejdes i én selektion, kan den både stå på 'Replace' og 'Add' i 'Mode'.Freehand Selection Tool.
Her er der lidt andre valgmuligheder i Selection type:
Ved Freehand* tegnes der med musen rundt om objektet med én streg, når musen slippes er indramningen valgt (Add/Remove virker også her).

Når det skal være lidt mere præcist, vælges en af de 3 andre muligheder og der klikkes så frem langs kanten på objektet eller fra punkt til punkt. Rammer man forkert trykkes der 'Delete' og man fortryder ét klik ad gangen for hver gang man trykker 'Delete'.
Er der zoomet ind for bedre at se kanter og billedet er så stort at der er scrollbar, køres musen ud over billedrammen og billedet flyttes så der kan klikkes videre.
Når man er kommet rundt om objektet dobbeltklikkes og indramningen er valgt. Man kan først vælge 'Undo' når indramningen er valgt.

Nu kan der redigeres i selektionen. Den kan f.eks. klippes ud, justeres i 'Curves' eller noget helt andet. Der kan med fordel bruges lag (se evt. Starthjælp til layers i PSP12).
Hvis man hellere vil arbejde i det modsatte område, altså området uden om det selekterede, så vælg:
'Selections' - 'Invert' (Ctrl + Shift + I)


(Det selekterede er fjernet med Ctrl + X)

Magic Wand Tool.
Her vælges selektionen ved ét klik. I 'Tolerance' bestemmes hvor meget der skal med. Der er klikket samme sted på alle 3 billeder:
På de 3 nederste billeder er selektionen trukket lidt væk.Ind i mellem må man klikke nogle gange og måske justere 'Tolerance' lidt for at ramme rigtigt og få det med man havde i tankerne.
(Undo, fantastisk funktion :-)

'Invert' kan selvfølgelig også bruges med 'Magic Wand Tool'.
Eksempel:


Til dette eksempel er valgt: 'Tolerance 40, klikket samme sted som på forrige billede, valgt 'Selections' - 'Invert' (Ctrl + Shift + I) og derefter Ctrl + X for at klippe selektionen ud.


Man kan få brug for 'Add'-funktionen(Mode) i 'Magic Wand Tool' hvis man f.eks. vil frigøre en himmel (får man for meget med, fjernes det med 'Remove' i 'Mode').Hvis det er lidt svært at se om det hele er med, kan man duplikere så der er 2 lag og så plaske en farve på med 'Flood Fill' (Tryk F, og vælg f.eks. 'Match Mode': None - 'Blend Mode': Normal - 'Opacity': 25 (tryk et sted på det selekterede område)). Når man har set om det hele er med, fjernes farven med 'Undo'.Teknikken med lag er rigtig go' at bruge til at redigere med når man bruger selektioner.
Se evt. også: "Starthjælp til layers i PSP12" og "Redigering i PSP12" hvor der er brugt lag.


Der er rigtig mange flere muligheder, prøv dig frem. Jeg mangler stadig at finde en hel del :-)


Til slut i dette afsnit, vil jeg lige nævne at i 'Feather' vælger man hvor hård kanten skal være.
(her er valgt hhv 0 og 50):

Til top


Cloning

Hvis noget generer øjet meget, kan det ofte clones væk. Det kræver dog at det man vil clone væk ikke dækker for noget meget detaljeret som kan være svært at genskabe. Og så kræver det ind i mellem en del tålmodighed.
Værktøjet til det findes her (eller tryk C):Tryk C (Clone Brush), vælg 'Size', højreklik på det område der skal clones fra og klik* der hvor der skal clones (størrelsen 'Size' varieres efter behov og ligger i dette eksempel mest mellem 6-40).
Er der valgt Aligned Mode og flyttes der efter første klik* lidt til en side, følger stedet der clones fra tilsvarende med. Man kan højreklikke på et nyt sted hvis det er nødvendigt. Vær omhyggelig med at finde steder der ligner og ikke har for mange karakteristika.
Er 'Aligned Mode' fravalgt, clones der fra samme sted indtil der vælges et nyt (gælder dog kun hvis man klikker sig frem. 'Maler' man ved at holde musen nede og flytte den, følger området med).


Den voldsomme pixellering skyldes forstørrelsen.
Det er nemmest at clone hvis man zoomer ind på billedet.

... ... et stykke tid efter.
Her er den gule kasse helt væk.


Til top


Resize

Når man 'Resizer' beholder man sit billede som det er, bare i en mindre udgave, i modsætning til Crop, hvor man "skærer" et udsnit ud (beskærer).
Ofte har man brug for at 'Resize' et billede, f.eks. hvis det skal sendes eller uploades til nettet.

Lav først en kopi og brug denne til at 'Resize'.
Eller skriv et andet filnavn når du vælger 'Save as', så bevares udgangsbilledet og overskrives kun hvis der siges Ja til 'Save changes to xxxx.jpg?' når det lukkes eller der trykkes 'Save'.
Jeg synes det er nemmest at styre hvis man vælger Pixels*
(i 'Image' - 'Resize' - 'Pixel Dimensions' (Shift + S))

Dernæst rettes tallet i den ene boks ud for 'Width' eller 'Height' (ret f.eks. det største tal til 800). Tallet i den anden boks følger automatisk med hvis hængelåsen** vises, er hængelåsen der ikke, tryk i 'Advanced settings' og sæt hak i 'Lock aspect ratio'.

Nogle billeder har godt af et gang 'Sharpen' bagefter.
(Adjust - Sharpeness - Sharpen, eller evt. en af de andre sharpen-muligheder)En størrelse på 800 pixels på den længste led er ofte en meget fornuftig størrelse til mange ting. Filstørrelsen bliver så måske ca. 8-12% af den oprindelige størrelse hvis der gemmes med den bedste kompression. Man kan ikke se filstørrelsen her, men den kan styres når der gemmes.
(hvis billedet skal på nettet og det er i 'Portrait/Stående'-format ville jeg nok vælge en max-højde på 600-700 pixels)

Til top


Save as

Når billedet skal gemmes, vælg 'Save As' under 'File' (eller F12), så kan man selv bestemme filstørrelse via komprimeringen og evt. gi' billedet nyt navn. Vælg 'Run Optimizer...' og ret i 'Set compression value ...' til den størrelse filen skal ha' (hvis den skal ha' en bestemt størrelse). Man kan også blot skrue op/ned for 'Compression Factor', men der kan man ikke direkte se hvor meget billedet kommer til at fylde, eller hvilken effekt komprimeringen har på billedet.
Tryk OK og Gem.

illustration illustration illustration illustration
(der kan bladres med piletaster)

Eksempel på høj komprimering.

Vælger man at gemme et billede med 'Save' er programmet som default sat til at komprimere med en faktor på 20. Har man været inde og vælge en anden kompressions faktor, huskes denne til næste gang.
(høj kompression = høj forringelse af billedkvaliteten)
Personligt bruger jeg faktisk kun 'Save' hvis jeg kommer til at trykke på den ved en fejl, for jeg vil gerne selv styre kompressionen og ofte give billedet et nyt navn.

Til top


Filtypen .pspimage

Har man brug for senere at kunne redigere i lagene, eller måske bliver forstyrret, kan man uden at "Merge" det, gemme billedet som en "xxx.pspimage"-fil.
Der vælges "Save As" (F12) og dernæst .pspimage i "Filtype".
PSP12 husker i øvrigt hvilke filtyper man bruger mest og laver en lille liste øverst.

Selv om filen lukkes helt, er der ved genåbning stadig de lag man havde da man gemte. Dem kan man nu fortsætte justeringer i eller helt slette.

Bemærk:
Man kan ikke gå tilbage med "Undo" hvis billedet har været lukket.
(kun i nye justeringer foretaget efter genåbning)
Man kan ikke komme til de forskellige lag hvis der har været samlet (Merge) og derefter lukket.

Man kan sagtens bibeholde pspimage-versionen og når som helst gemme en jpg-version med "Save As".
jpg-versioner er i de fleste tilfælde bedst hvis man skal dele/uploade/sende billedet til andre.

Her er vist hvordan det ser ud efter genåbning af et helt lukket billede.
(det var usamlet (uden Merge) ved gemme og lukning)

illustration illustration illustration illustration
(der kan bladres med piletaster)

August 2008 - (opdateret Juni 2010) - Copyright © SNA
siggis.dk


Se evt. også:
Starthjælp til layers i PSP12 Med eksempel på lidt fremhævning af en rose (åbner en anden side)
Redigering i PSP12 Eksempel på redning af et lidt mørkt billede (åbner en anden side).
Links - til tutorials og andet om PSP. Bl.a. et lille fif til hvis PSP bliver langsom (åbner en anden side).

Til top